Oyları bölüyor muyuz?

24 Haziran seçimlerine Türkiye’nin değişik kentlerinde gösterdiği 17 bağımsız milletvekili adayıyla giren “Bu Düzen Değişmeli Platformu” kısa sürede büyük ilgi uyandırdı. Bu ilgi öncelikle, sermaye sınıfının egemenliğindeki bugünkü toplumsal sistemin yoksulluktan, adaletsizlikten, eşitsizlikten, işsizlikten, savaşlardan başka bir şey üretmediğini giderek daha fazla kişinin fark etmesinden kaynaklanıyor.
 
Buna ek olarak, bütün partilerin karmaşık ittifaklara girdiği, kendi listelerinde farklı dünya görüşlerine sahip kişileri adaylar gösterdiği bir sırada Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun tutarlılığı, bütün adayların aynı değerleri, aynı programı savunması kuşkusuz dikkat çelmektedir. Hukuksuz bir biçimde seçimlere sokulmayan Türkiye Komünist Partisi’nin çağrısıyla yola çıkan ve geniş bir kesimde yankı yaratan Bu Düzen Değişmeli Platformu bu seçimlerin tek gerçek partisi durumundadır.
 
Bu nedenle daha şimdiden Bu Düzen Değişmeli çalışmasına, Bu Düzen Değişmeli Platformu adaylarına destek verenlere karşı “mahalle baskısı” kurulmaya çalışılmaktadır. Bilinmelidir ki, “bu düzen değişmeli” on yıllar boyunca sömürü düzenine karşı dünyanın bütün ezilen insanlarının en meşru talebi olmuştur. Ne paranın gücü, ne baskılar, ne medya kampanyaları ne de mahalle baskısı bu talebin sesini kısabilmiştir, kısamaz da…
 
Türkiye ağır ekonomik ve toplumsal sorunlarla karşı karşıyayken, düzen içi çözümleri deneyenlerle, düzen değişikliği talebiyle hareket edenler elbette ayrışacaktır. Düzen içi çözümlerin kısmi bir rahatlama dahi sağlaması olanaksızdır. Düzen değişikliği talebi ise halkın örgütlü gücünü artıracağı için insanların ekmeğine, işine, özgürlüğüne göz diken egemenlerin işini zorlaştıracak, krizin emekçi halkın sırtına bindirilmesini engelleyecektir.
 
Biz kendi yolumuzda gidiyoruz. Seçim, oylar aynı çuvalda toplansın diye değil, farklı olanlar ayrışsın, bölünsün diye yapılır. Evet biz oyları bölüyoruz, bunu açıkça söylüyoruz. Emekçi halkın, yurtseverlerin, aydınlanmacıların, Türkiye’nin tek seçeneği olan sosyalizmin oylarını bir ilkesizlik denizinin içinden çıkarmaya çalışıyoruz.
 
Evet, biz kendi yolumuzda gidiyoruz. Bugünkü siyasi iktidarın halk düşmanı politikalarına karşı halkı ayağa kalkmaya, bu iktidarı yalnızlaştırmaya çağırıyor ve bu iktidarın hangi toplumsal düzenin üzerine yükseldiğini, sorunların gerçek kaynağını ve ülkenin nasıl düzlüğe çıkacağını anlatıyoruz. Seçimlere katılan diğer partiler, kurdukları ittifaklar, onların kimi aday gösterdiği, bütün bunlar bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren 24 Haziran sonrasında halkın çaresizliğinin, umutsuzluğunun azalmasıdır. Bunun tek yolu devrimci bir program etrafında halkın örgütlenmesidir.
 
Bu düzen mutlaka değişecek!

Bu Düzen Değişmeli Platformu